חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם רשאי נער עיוור, לעלות בשבת בר המצווה למפטיר?

תשובה:

נער עיוור, רשאי לעלות למפטיר בשבת בר המצווה, ויקרא ההפטרה בעל-פה, אבל אסור לקרוא בע"פ את המפטיר. ומוטב שיקרא את ההפטרה מתוך "כתב ברייל". ונכון להעדיף שיעלו לתורה למפטיר בשבת שלפני בר המצווה.

במקומות שנוהגים לקרוא ההפטרה מתוך ספר של קלף, ספק הדבר אם יש להתיר בזה לנער עיוור לקרוא ההפטרה.


פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ו, סעיף י"ט.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה