חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם האומר דבר תורה לאחרים, חובה עליו לומר בשם אומרו?

תשובה:

האומר דבר תורה שלא חידש בעצמו בדבריו, אלא קרא או שמע מאחר, צריך לומר בשם אומרו. ולדעת פוסקים יש בכך עוון חמור.
אולם אם ידוע שהדרשן הנו תלמיד מובהק של רב מסויים, אינו חייב להזכיר זאת כיוןן שברור לכלם שהדברים הם משל רבו.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: חלק ב סימן ה וראה מגן אברהם או"ח סימן קנו

תשובה נוספת:

נאמר "כל האומר דבר תורה בשם אומרו מביא גאולה לעולם".- אימרה זו חל גם על נשים שמזכירים דברי תורה בשמן (ראה דוגמאות ב: ברכות לט:, שבת סו: עירובין נג: ועוד).

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן קכח

תשובה נוספת:

גם כאשר אדם אומר דבר תורה ומזכיר רק את שם הספר ללא שם המחבר, הרי גם בכך מקיים את דברי חז"ל לומר דברים "בשם אומרו".

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן רכה וראה מגן אברהם קנו סק"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה