חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לגנוז בשמים שברכו עליהם בשעת ההבדלה?

תשובה:

בשמים שברכו עליהם בשעת ההבדלה ויחדום לזה, ראוי לא להשליכם לאשפה אלא יצניעם בדרך של כבוד או ישרפם.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק כ סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה