חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח על שולחן באותו זמן דגים וגם בשר?

תשובה:

מותר להניח על שולחן באותו זמן דגים וגם בשר ואין צורך לעשות היכר ביניהם.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף רפז וראה יביע אומר יו"ד ח"ו, ט וכן שבט הלוי ח"ו, קיא ובהערה כאן בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה