חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להאכיל בשר ילדים קטנים בתשעת הימים?

תשובה:

לבני ספרד אין להחמיר באכילת בשר לילדים קטנים שהגיעו לחינוך. ולבני אשכנז המשנה ברורה החמיר שלא להאכילם.

פוסק: הרב אביגדור פוזן

ספר: ככל אשר שאלת

מקור: מועדים, תשעת הימים, עמוד ערב וראה אור לציון תשובות חלק א סימן לח. ומשנה ברורה תקנא, ס"ק ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעת הימים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה