חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו בתים ומקומות חייבים במעקה?

תשובה:

לפי החזון איש גג בית כנסת שלא רגילים להשתמש בו אינו חייב במעקה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק נט סעיף ט

תשובה נוספת:

גג של בית שגרים בו חייב במעקה. וכן מרפסת של בית.
בית שאין בו 4 אמות על 4 אמות פטור ואם יש בו בכדי לרבע חייב ללא ברכה. גג משופע שלא ראוי לתשמיש פטור, וכן גג שיש בו דוד שמש ולא משתמשים בגג יהיה פטור, ואם משתמשים לעיתים אזי יעשה לפחות מעקה ג טפחים להיכר. גג שהגישה אליו קשה וצריך סולם וכו' יעשה מעקה ג טפחים להיכר. בית כנסת ובית מדרש שלא משתמשים בגג דרך קבע חייב במעקה בגובה ג טפחים.
מדרגות המובילות לארון קודש או לבימה והן גבוהות 10 טפחים צריך מעקה.
גג שתולים בו כביסה חייב. בור או באר בגובה 10 טפחים חייב בכיסוי או במעקה גם אם אין בו מים.

פוסק: הרב אברהם זאב רוזנר

ספר: ועשית מעקה

מקור: פרקים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה