חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבת להימנע מלנהוג מנהגי אבל על אביה בגלל שהתעלל בה?

תשובה:

בת שמרגישה  שאינה יכולה להתאבל על אביה, מאחר ועשה בה בילדותה מעשים מתועבים (אונס, התעללות וכו') רשאית להימנע מלהתאבל עליו.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן פג וראה בהרחבה בהערה 1

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה