חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בת נשואה המתארחת בבית הוריה תדליק נרות שבת?

תשובה:

בת נשואה המתארחת אצל אמה, אינה רשאית לברך על הדלקת הנרות, מאחר והיא נפטרת מן ההדלקה בהדלקה של אמה. ואם היא חפצה בכך, הרי היא רשאית להדליק נרות בברכה, בחדר שמיוחד לה לשינה, ועליה להקפיד שהנרות יהיו ארוכים דיים, כדי שתימשך ההדלקה עד לאחר הסעודה, ואז יוכלו ליהנות מאור הנרות שבחדר השינה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: שבת, חלק א עמוד קצא וכן פסק הגאון רבינו בן ציון אבא שאול זצוק"ל. (אור לציון פי"ח ס"ו).

תשובה נוספת:

מנהג אשכנז שכל אחת מדליקה ומברכת לעצמה.

ספר: רמ"א

מקור: סימן רסג,ח

תשובה נוספת:

המתארחת במקום אחר, בשבת, תדליק נרות שבת ללא ברכה ותשמע את הברכה מבעלת הבית. (שו"ע סימן  רסג' סעיף ה). או שהאורחת תדליק בחדר אחר שקשור לאוכל, כגון, שאחת תדליק במטבח והשנייה בחדר בו אוכלים את ארוחת שבת. אפשרות נוספת שתדליק בחדר שיוחד לה לשינה.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רמד

תשובה נוספת:

מי שמתארחת בשבת במקום אחר, כגון בבית מלון או בבית הוריה אינה חייבת להדליק מספר נרות כפי שהיא רגילה להדליק בביתה, אלא יכולה להדליק רק שני נרות.
יש אומרים שאם שוכרת את הדירה למספר שבועות - תדליק מספר נרות כפי שהיא נוהגת בביתה.

פוסק: הרב משה סופר

ספר: ויהי בנסוע

מקור: פרק יח' סעיף א. וראה גם שערים המצויינים בהלכה סי' ע"ה סקי"ג,

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה