חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנוטל ידיו רק על יד אחת כיון שיש לו גבס ביד השנייה יברך על נטילת ידיים בלשון רבים?

תשובה:

מי שידו האחת כרוכה בתחבושת ולכן אוכל רק עם היד השנייה, חייב ליטול את ידו השנייה לסעודה ויברך על נטילת ידיים.  מי שיש לו מכה בכף ידו או בגב ידו ואינו יכול ליטול ידיו אלא עד קשרי אצבעותיו, רשאי לברך על נטילת ידיים.
וכן מי שיש לו גבס על כל כף ידו האחת, נוטל ידו השנייה לסעודה, ויברך כרגיל על נטילת ידיים אף על פי שנוטל יד אחת. אם אין הגבס על כל כף היד יכסה את כף ידו במפה ויטול ידו השנייה ויברך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קסג סעיפים ח-ט

תשובה נוספת:

מי שנוטל ידיו רק על יד אחת, כיון שיש לו גבס ביד השנייה, יברך על נטילת ידיים בלשון רבים, ולא יברך בלשון יחיד.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גראס

ספר: שו"ת שבט הקהתי

מקור: חלק ב סימן עו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה