חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם המנהג שלא לעשות מלאכה בשעת ההדלקה חל גם על גברים?

תשובה:

אומנם יש מקומות שנהגו שגם הגברים לא יעשו מלאכה בשעה שהנרות דולקים, אולם כיום אין מחמירים בעניין.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תר"ע עמוד כד בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה