חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להחזיר ולחבר לעגלת תינוק, גגון שהתפרק ממנה?

תשובה:

אסור בשבת להחזיר ולחבר לעגלת תינוק, גגון שהתפרק ממנה משום שאסור לעשות אהל בשבת.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א פרק ט סעיף ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה