חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה גובה המעקה שיש להתקין?

תשובה:

חיוב עשיית מעקה הנו  לאו דוקא על הגג אלא גם במקומות נוספים בהם ניתן להיכשל בו ולבוא לידי סכנה, כגון בור בחצרו שחייב לעשות לו מחיצה גבוהה עשרה טפחים ( 89 ס"מ לפי הגר"ח נאה או 98.2 ס"מ לפי חזו"א) או לעשות לו כיסוי בטיחותי. הנובע מכאן שיש לסלק מפגעים בטיחותיים כגון: חוט חשמל גלוי, סולם רעוע וכו'
צריך לשים לב שהמעקה יהיה חזק ויציב כך שאם ישען עליו אדם לא יפול.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תכז סעיף יז- יח

תשובה נוספת:

חיוב עשיית מעקה הנו  לאו דוקא על הגג אלא גם במקומות נוספים בהם ניתן להיכשל בו ולבוא לידי סכנה, כגון בור בחצרו שחייב לעשות לו מחיצה גבוהה עשרה טפחים ( 89 ס"מ לפי הגר"ח נאה או 98.2 ס"מ לפי חזו"א) או לעשות לו כיסוי בטיחותי. הנובע מכאן שיש לסלק מפגעים בטיחותיים כגון: חוט חשמל גלוי, סולם רעוע וכו'
צריך לשים לב שהמעקה יהיה חזק ויציב כך שאם ישען עליו אדם לא יפול.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תכז סעיף יז- יח

תשובה נוספת:

אין חובה הלכתית לעשות מעקב לבריכת שחיה מדין  "ועשית מעקה לגגך". אולם  כבר נהגו לעשות גדר מסביב ואפילו לא בסמוך ממש לבריכה והוא הדין למקוה טהרה.

פוסק: הרב אברהם זאב רוזנר

ספר: ועשית מעקה

מקור: פרק ה סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה