חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנוטל צפורניו של אדם אחר צריך ליטול ידיו?

תשובה:

מי שנוטל צפרניו של אדם אחר אינו צריך נטילה, אלא אם נתלכלכו ידיו.
מי שנטלו לו צפורניו על ידי אדם אחר חייב בנטילה.

פוסק: הרב גדעון מאיר גילקרוב

ספר: מנחת גדעון

מקור: פרק ד סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה