חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת מתנות עניים לאביונים אשר אינם יהודים?

תשובה:

בעת הצורך מפני דרכי שלום מותר לתת מתנות עניים לאביונים אשר אינם יהודים. אולם מכל מקום כיוון שלא יוצא ידי חובה, צריך לתת עוד מתנות לאביונים יהודים.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יא סעיף ה וראה שו"ע סימן תרצד סעיף ג ומשנה ברורה סקי"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה