חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באלו מצבים אין איסור בישולי עכו"ם כאשר גוי מבשל בבית ישראל?

תשובה:

יש מצבים אין איסור בישולי עכו"ם כאשר גוי מבשל בבית ישראל, כגון:
גוי שבישל בבית ישראל, והישראל הדליק את האש למרות שלא הניח את הקדירה.
גוי שבישל בבית ישראל דבר שאינו עולה ללפת בו את הפת (קינוח וכו').
גוי שבישל בבית ישראל לצורך מכירה לאחרים.
גוי שבישל בבית ישראל בתנור או כירה שפועל על ידי שעון שבת.

פוסק: הרב משה פרזיס

ספר: פתבג המלך - הלכות פת ובישולי גויים

מקור: פרק ב סעיף ט וראה שם עוד מצבים

תשובה נוספת:

אם יש זקן או חולה, יש להקל שיבשל להם הגוי המטפל בהם בביתם גם באש שלא הדליקה ישראל, במקרה שכזה בודאי הנוהגים לפי פסקי השולחן ערוך יכולים להקל.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ח וראה הערה 3

תשובה נוספת:

עכו"ם רשאי לבשל עבור ישראל רק בתנאים הבאים:
ישראל ידליק את האש תחת התבשיל. הניח הישראל את התבשיל על גבי האש ובודאי אם השתתף בתהליך הבישול בתחילה או בסוף.
לבני עדות המזרח מועיל רק אם הישראל הניח את התבשיל במקום בו יתבשל על גבי האש או השתתפות בעצם התבשיל בהתחלה.
יש שהתירו לבני אשכנז גם כשהדליק הגוי את האש מאש שהדליק קודם לכן ישראל, אלא יש לסמוך על זה בשעת הדחק וכשזה בבית ישראל.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יט סעיפים ל- לג וראה שולחן ערוך יורה דעה סימן קיג סעיפים ו-ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה