חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכרי רשאי לבנות סוכה עבור יהודי?

תשובה:

נכרי רשאי לבנות סוכה עבור יהודי, אולם יש להניח את הסכך על ידי יהודי. בדיעבד הסוכה כשרה אם הניח הנכרי את הסכך.

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק ו סעיף כב וראה מ"ב סימן תרמט ס"ק יד ובשער ציון ס"ק טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה