חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר גוי טובל כליו של יהודי שאינו יכול להטביל (נכה, זקן וכו') צריך היהודי לברך על טבילת כלים?

תשובה:

כאשר גוי טובל כליו של יהודי שאינו יכול להטביל (נכה, זקן וכו'), היהודי לא  צריך לברך על טבילת כלים, אלא אם כן היהודי יכול להטביל לפחות כלי אחד.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח סימן לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה