חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

גזלן שרוצה לחזור בתשובה - כיצד יעשה זאת?

תשובה:

אדם שגנב וגזל וכעת חוזר בתשובה כיצד עושה זאת??

 בראש ובראשונה צריך להחזיר את כל הממון והחפצים הגנובים שנמצאים ברשותו,. , ואם גנב ממקום העבודה צריך לחזור לבעלים ולהודיע לו על גזילותיו ולפייסו בסכום כספי ואע"פ שמתבייש מהבעלים, עדיף שיתבייש בעולם הזה מאשר יצטרך לתת דין וחשבון בעולם הבא, כידוע המקובלים כותבים שצריך לחזור בגלגול על מנת להחזיר את הגזלות... לכן צריך להשתדל ולהתאמץ לחפש את הנגזלים ולפייסם ואפילו להשתדל לקבל את מחילתם. 

ואם אינו יודע ממי גזל, ישתדל לעשות בכספי הגזלה צרכי רבים כגון ברזי מים ציבוריים, ספסלים על מדרכות, גמחי"ם שונים, כדי שהנגזל ישתמש בהם. 

 

 

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: ואהבת לרעך כהלכה

מקור: http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01964.html#HtmpReportNum0038_L2

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה