חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזכות בעל הנמצא במצב של "צמח" "קומה" ולתת גט לאשתו?

תשובה:

בעל הנמצא מספר שנים ללא הכרה במצב מוחלט של צמח ולדעת הרופאים אין שום סיכוי שבדרך הטבע יחזור לעצמו והטיפול בו רק נועד לתחזק ולשמור עליו במצב סטטי, הרי גם במקרה זה כשאין שום רמז או ציווי מהבעל לתת גט לאשתו אין לתת ולזכות את הבעל בנתינת גט לאשתו.
מאידך, אפשר לחפש צירופים אחרים ולבדוק ולגלות פגם בקידושין, עדים, מקח טעות וכו' על מנת לאפשר נתינת גט וללא זה יש כאן סכנה של התרת אשת איש ללא בסיס הלכתי.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: שו"ת הראשון - לציון מכתבי הלכה - בעריכת הרב עבדיאל ישראלי ותלמידים

מקור: חלק א אבן העזר סימן כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גט

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה