חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באלו מקרים מותר לגזום עצים בשמיטה?

תשובה:

גיזום עצים יכול וצריך להתבצע בשנה השישית, לפני השמיטה (עיין פרק ב).

2. גיזום שמטרתו עיצוב עצים צעירים מותר רק אם ללא הגיזום ייגרם לעץ נזק ארוך טווח. הגדרת הנזק היא: אם העץ ימות או ייפגע למשך מספר שנים. (הערה 8). רצוי לבצע את הגיזום, גם כאשר הוא הכרחי בשינוי (שבירה ביד וכדו’) או באמצעות “מחיקת עיניים”.

3. גיזום סניטרי מותר כשמטרתו סילוק ענף נגוע במחלה, שעלול לסכן בעתיד את קיום העץ.

4. בעץ המורכב על גבי כנה וישנן פריצות של ענפים (סורים) מהכנה מותר לסלק את הסורים אם יש חשש ל“השתלטות” של הכנה על הרוכב שתגרום להתנוונות של הרוכב.

5. גיזום עצים שמטרתו לשמור על צורה קיימת (כגון כדור, שער וכדו’) מותר אם אינו גורם להצמחה ולמילוי חללים.

6. גיזום עצים לצורך סכך לסוכות מותר, אך יש לבצע את הגיזום כך שלא יגרום לצימוח. יש לגזום באופן כזה שיהיה ניכר שאין כוונה להועיל לצמח כגון ע”י השארת זיזים (גיזום לא חלק).

7. ענפים מסוכנים וענפים המהווים מכשול בצדי מדרכות וכדו’ או שקרובים לחוטי חשמל מותר לגזום אותם. אך יש לעשות זאת באופן שיהיה ניכר, שהוא לצורך זה ולא לתועלת האילן וצמיחתו.

8. דילול שיחים ועצים אסור. בד”כ ניתן לבצע לפני השמיטה.

9. מריחת משחת גיזום על מקום הגיזום מותר, כיון שהדבר נעשה למניעת נזק (מניעת חדירת מחלות דרך החתך).

10. גיזום עצי פרי הגורם לצימוח של ענפים או פירות אסור.

11. גיזום עצי פרי שמטרתו מניעת נזק כגון: הסרת ענפים נגועים במחלה או ענפים שבורים – מותר מלבד בגפן.

פוסק: הרבנות הראשית -והרב יעקב אריאל

ספר: מדריך שמיטה הרבנות הראשית- תשע"ד

מקור: פרק ג סעיף ד

תשובה נוספת:

מותר לגזום ענף שנגוע במזיקין ויש חשש /המזיקין יזיקו לשאר העץ. מלאכה זו מתרת אף אם היא תגרום להגברת הצימוח, אך יקפיד לגזום רק את החלק הנחוץ.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ

מקור: כרך א פרק ז סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה