חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקום להקל בגילוח בחול המועד?

תשובה:

הרגיל להתגלח בכל יום או יומיים במשך כל השנה, מותר לו להתגלח בחול המועד .

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: סימן ל ראה שו"ת במראה בזק ח"ז סימן מד ובהערות

תשובה נוספת:

יש הסבורים שאסור להתגלח ולא להסתפר בחול המועד, אולם למעשה נראה שמי שמתגלח בכל יום,  וגם התגלח לכבוד יום טוב ראשון יהיה מותר ואף מצווה שיתגלח גם בחול המועד. אולם אם אביו נוהג להחמיר ולא מתגלח בחול המועד, מוטב יהיה שלא יתגלח על מנת לא לפגוע בכבוד אביו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים יא, ט

תשובה נוספת:

מי שמצטער אם לא יתגלח והוא נוהג להתגלח מדי יום (או לעיתים מדלג יום יומיים), יש לו על מי לסמוך אם יתגלח בחול המועד.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק נה סעיף א וראה פניני הלכה מועדים יא,ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חול המועד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה