חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקום להקל בגילוח בספירת העומר?

תשובה:

יש אומרים שאם האדם מצטער הרבה כשאינו מגלח את הזקן בימי הספירה ויש לו צורך גדול, יש להקל ולהתיר לו לגלח את הזקן בכל ערב שבת בימי הספירה. מכל מקום, עדיף וראוי להחזיק במנהג שלא לגלח כפי שנהגו בני ישיבות והקובעים עיתים לתורה.

וכן מי שהעירו לו על כך בעבודתו וחושש שיפטרו אותו יכול להקל להתגלח בערב שבת. (שו"ת מעין אומר ח"ג סימן כא)

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תצג סעיף יב

תשובה נוספת:

בספירת העומר ובימי בין המצרים עד שבוע שחל בו תשעה באב, (שאינו אלא מנהג שלא הכל נוהגים כך) יש מקום להקל להתגלח לכבוד שבת, אם הדבר מצערו ויש לו ניוול מכך. אך מן הראוי שמשום כבוד אב, הבן ינהג כמנהג אביו.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: סימן ל

תשובה נוספת:

יש הנוהגים בספירת העומר להתגלח בכל ערב שבת לכבודה של שבת.
כמו כן, החושש שאם לא יגלח עלול הדבר להזיק לנכסיו, עבודתו, מותר לו להתגלח בימי ספירת העומר.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ס סעיף ב וראה גם אגרות משה חלק ד או"ח סימן קב וראה שו"ת חתם סופר יו"ד סימן שמח וראה שו"ת הרדב"ז ב תרפז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה