חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתגלח בתשעת הימים לכבוד שבת ?

תשובה:

הרבה אחרונים החמירו ואסרו, אולם המיקל להתגלח לכבוד שבת שבימי בין המצרים, יש לו על מי לסמוך.

פוסק: הרב יהושע שלמה ון דייק

ספר: שו"ת מבשן אשיב

מקור: חלק א סימן יט ראה מאמרו של הרב אהרון ליכטנשטיין בעלון ישיבת הר עציון שנת תשד"ם

תשובה נוספת:

מי שרגיל בגילוח ונגרם לו צער במניעת התגלחת, אם רוצה יש לו על מי לסמוך ולהקל ולהתגלח בערב שבת חזון.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקנא סעיף יב עמוד קנט

תשובה נוספת:

יש מקום להקל בגילוח בספירת העומר ובימי 'בין המצרים' עד שבוע שחל בו תשעה באב, (שאינו אלא מנהג שלא הכל נוהגים כך), יש מקום להקל להתגלח גם לכבוד שבת, אם הדבר מצערו ויש לו ניוול מכך, אך מן הראוי שהבן ינהג כמנהג אביו.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: סימן ל וראה פניני הלכה זמנים פרק ח סוף הערה 7

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעת הימים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה