חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגלות לאחד משני הצדדים פגמים שיש לשידוך המוצע?

תשובה:

אדם שיודע פרטים סמויים על צד אחד בשידוך המוצע, ורוצה לגלות אותם לצד השני למרות שלא נשאל, כגון  שהוא עבריין, פריצות, מחלה סמויה או מגרעה משמעותית, יכול לספרם אם אומנם יש סיכוי שהדברים יתקבלו לתועלת, אולם יקפיד לברר שהדברים נכונים, שלא יגזים בחומרת הענין.
וכן מותר לגלות לשני, אם יודע שהצד שמנגד לא יעמוד בהתחייבות ויגרם הפסד לבני הזוג.
ואם מדובר שבעבר עבר עבירה אולם עכשיו עוסק בתורה ובמידות טובות לא יספר על כך.
כאשר מדובר במחלה רצינית יש לספר גם אחרי שנגמר והוחלט על השידוך.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק יג' סעיפים טו-יז-, יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לשון הרע ורכילות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה