חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר תאריך הבר מצווה בחול המועד ינייח תפילין באותו יום?

תשובה:

כאשר תאריך הבר מצווה חל בחול המועד לא יניח תפילין באותו יום. הדבר אמור בארץ ישראל שלא מניחים כלל תפילין בימי חול המועד.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן ט וראה ילקוט יוסף סימן לא אות ו ובאגרות משה או"ח חלק ד סימן קה אות ה, וראה עוד במקורות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה