חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מאיזה גיל של האשה מתחיל האיסור כדי שיהיה בו קול באשה ערוה?

תשובה:

קול אשה חל מהיותה בגיל 13-14, וטוב להחמיר מגיל 12.

פוסק: הרב אריה זאב גינזברג

ספר: דברי חכמים

מקור: אבן העזר שאלה 36 בשם הרב חיים פנחס שיינברג

תשובה נוספת:

תשובה - כתב באור לציון פרק ו' בביאורים לתשובה י"ג שהאיסור הוא משיגיע זמן וסתן ושכך כתב המ"ב בסקי"ז וכיום הוא כשהיא בת אחת עשרה או שתים עשרה שנה, ומגיל זה יש להיזהר בקול ערוה שלה בין לדברים שבקדושה ובין איסור של "קדושים תהיו".

פוסק: הרב חיים בן יוסף רביבו

ספר: והאיש מרדכי

מקור: שיעור ב, יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה