חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בסיום כתיבת ספר תורה, מותר לגרד אותיות שכבר מולאו על מנת לכבד עוד אנשים לכתוב אות?

תשובה:

 בסיום כתיבת ספר תורה, כשלא נותרו אותיות חלולות, אסור לגרד אותיות שכבר מולאו על מנת לכבד עוד אנשים בכתיבת אות.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן קנד בשם הרב חיים קנייבסקי, הרב קרליץ, הרב נוסבויים ועוד, ולדעת הרב גרוס מותר כל עוד לא תפרו את היריעה האחרונה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספר תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה