חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שוכר רשאי לבטל חוזה שכירות בשל גירושין?

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים גירושין נחשב כאונס גמור דבר שלא היה ניתן לצפות בעת חתימת החוזה, לכן אין לחייב את השוכר בדמי שכירות אם עזב את הדירה בשל כך.
אחרים סבורים שגירושין לא מוגדר כאונס.

ספר: אתר פסקים

מקור: בית דין חמדת גזית, אב"ד הרב משה ארנרייך והרבנים סיני לוי ודניאל כץ, פורסם באתר פסקים.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה