חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בחו"ל בשבת כאשר יש בבית המלון גלאים חשמליים?

תשובה:

במלונות רבים וגם בבתים פרטיים יש כיום גלאים המזהים תנועה של אדם ומפעילים מערכות שונות באופן אוטומטי, כגון: א. חדרים שבכניסת אדם לחדר יידלק המזגן וביציאתו ייכבה. ב. מקומות חשוכים שיידלק בהם אור עם הופעת אדם במרחק קבוע מהמנורה. ג. מדרגות נעות שמתחילות בפעולה עם דריכת הרגל עליהם. ד. שירותים, שעם עזיבת האדם את המקום מתחילים המים לשטוף את האסלה. ככלל, אם הגלאים האוטומטיים עובדים מעצמם ואתה אינך נזקק להם ואינך משתמש בפעולתם, אין איסור להסתובב בסביבתם גם אם כתוצאה מכך הם יפעילו מנגנוני חשמל שונים, כגון: מותר לעבור ליד דלת אוטומטית אפילו שתיפתח כתוצאה מנוכחותך, אם אינך מתכוון לעבור דרכה, אלא פניך לדלת הרגילה. מותר ללכת ברחוב בו קיימת כבר תאורת רחוב כלשהי אפילו אם הליכתך תגרום להדלקת נורת להט הנדלקת על ידי חיישן (ישנה גם דעה מחמירה הסוברת שאסור לגרום בדרך כזו לעשיית מלאכה שאיסורה מהתורה, כגון הדלקת נורת להט),

אם האדם נהנה מהמכשיר החשמלי ומעוניין בהפעלתו, אלא שההדלקה מתבצעת בעקיפין על ידי הגלאי, נחלקו פוסקי זמננו האם הדבר נחשב לפעולה ישירה של האדם או שזו נחשבת ל'גרמא' שדינה קל יותר או שניתן אף להקל יותר מכך. להלן כמה דוגמאות מעשיות לשאלה זו. 

אדם המגיע לבית מלון ואין למלון כניסה רגילה, אלא דלת הנפתחת על ידי מנגנון חשמלי אוטומטי, ימתין עד שתיפתח הדלת על ידי נכרי ואז ינצל את פתיחת הדלת כדי להיכנס. כך ינהג גם לגבי השימוש במעלית - ייכנס עם גוי וייצא עם גוי, כך שלא תיעשה פעולה במיוחד בעבור היהודי. במקרה של צורך משמעותי, כגון שקר מאוד בחוץ וכדומה, מותר גם לבקש מגוי שיפתח את הדלת. (קיימת גם דעה שבמקרה כזה יכול להיכנס דרך הדלת האוטומאטית).

הגיע אדם בשעות שבהן אין נפש חיה בחוץ, ואין למלון כניסה אלא דרך דלת הנפתחת אוטומטית על ידי גלאי, והדבר מצערו באופן מיוחד, יש מקום להקל (גם לדעה המחמירה) להשתמש בדלת האוטומטית, שכן מדובר באיסור דרבנן ויש צד להחשיב מעשה זה כגרמא, ובשעת צער גדול הקלו.[1]  לגבי שירותים הנשטפים אוטומטית, יש מקום להתיר משום כבוד הבריות. כללית, לפני שמזמין חדר במלון לקראת שבת כדאי לברר שניתן לשהות בו ללא כל הבעיות דלעיל. 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק יג עמוד 250

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה