חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת בגלגלי שיניים?

תשובה:

יש מתירים לילדים שמשחקים מעצמם לשחק במשחק הנקרא גלגלי שיניים מאחר והוא משחק שעשוי להרכיב ולפרק באותו היום, אין בו משום איסור בונה, אבל אדם גדול לא ישחק עם הילדים, ויש אומרים שאסור מדרבנן לילדים לשחק.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות ג, עמוד קיד ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה