חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעיין בשבת בגליון ציונים או שיש לאסור זאת משום גזרת שטרי הדיוטות?

תשובה:

גליון ציונים אינו מוקצה ואין לאסור אותו  משום גזרת שטרי הדיוטות, וזאת אם יש בו התייחסות גם להנהגות התלמיד או התייחסות גם ללימודי קודש. גליון ציונים שאין בו התייחסות ללימודי קודש או להנהגות ומקפידים לשמור אותו שלא ייפגם, הרי אז הנו מוקצה מחמת חיסרון כיס.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק שני פרק 19 סעיף צח ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה