חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגלול בשבת את ספר התורה למקום שיקראו בו ביום טוב שחל אחר שבת?

תשובה:

אין לגלול בשבת את ספר התורה למקום שיקראו בו ביום טוב שחל אחר שבת, כי יש בזה הכנה משבת ליום טוב.
כשיום טוב חל ביום שישי יש פוסקים שסבורים שמותר להכין לשבת בפעולה שאינה מלאכה .

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב' פרק כב סעיף קעב. וכן סעיף קנז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה