חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכנים רשאים לעכב פתיחת גן ילדים שאדם רוצה לפתוח בביתו?

תשובה:

שכנים אינם יכולים לעכב פתיחת גן ילדים שאדם רוצה לפתוח בביתו.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק א סימן קנו שאלה טז עמוד מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה