חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שגנב חפץ וכו' לפני היותו בר מצווה, חייב להחזיר את הגניבה לאחר שהגדיל?

תשובה:

מי שגנב חפץ כשהיה קטן, והגדיל, אם הגניבה עדיין קיימת חייב להחזירה. אם כבר לא קיימת אזי פטור מלהחזיר את שוויו, אך אם רוצה לצאת ידי שמים ישלם לבעל החפץ.

ספר: שולחן ערוך

מקור: חושן משפט חו"מ שסה ב, שו"ע הרב הלכות גניבה וגזילה לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה