חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששאל דירה לשבת ונגנבו ממנה חפצים, יהיה חייב בתשלום הגניבה?

תשובה:

מי ששאל דירה לשבת ושכח לסגור תריסים וכו' ונגנבו מהדירה חפצים וכו',  אף שלא קבל אחריות לשמירת התכשיטים, יהיה חייב לשלם את שווי הגניבה כיון שיש לו הנאה מהשימוש בדירה הרי דינו כשומר שכר.
וכן חייב בנזקים שנגרמו אם  ניתק על דעתו  את החשמל בדירה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן רצא סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה