חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגנוב מאדם על מנת לחנכו שישמור טוב על חפציו?

תשובה:

גונב "בצחוק" - יש הלוקחים מחבריהם ארנק, טלפון,  או מפתחות על מנת לחנכם לשמור על חפצים שלהם, הדבר זה אסור משום גזל ובנוסף יש בזה חשש לאיסור של אונאת דברים.   

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: ואהבת לרעך כהלכה

מקור: דיני גזילה, ג

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01964.html#HtmpReportNum0038_L2

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה