חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על איזה יסור אדם עובר כאשר מטעה את רעהו במקח וממכר?

תשובה:

מי שמטעה את חברו במקח וממכר, כגון בטיב המקח או במחירו, מעבר על שעובר על איסור גניבת ממון ואיסור גניבת דעת, עבר גם גם על "לא תונו איש את עמיתו".

פוסק: הרב דוד אריאב

ספר: לרעך כמוך

מקור: חלק א פרק ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה