חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותרו לומר לאדם שעשה בעבורו טובה למרות שהדבר נעשה על ידי אדם אחר וכו'?

תשובה:

אסור לרמות את חברו ולומר לו שהוא עשה לו טובה, למרות שהטובה נעשתה על ידי גורם אחר או שכלל לא נעשתה. כגון: מוכר אומר לשני"עשיתי לך הנחה אישית מיוחדת". וכן אסור לומר לחברו שהוא החזיר לו טובה כביכול, למרות שלא עשה כן.

פוסק: הרב דוד אריאב

ספר: לרעך כמוך

מקור: חלק א פרק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה