חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לגנוז דברי תורה ושמות קדושים שעל גבי דיסק או קלטת?

תשובה:

כתב אלקטרוני שעל גבי קלטת או דיסק, אינו טעון גניזה ומותר למוחקו, ואף אם יש בו שמות קדושים.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק יא סעיף י ועיין שו"ת עין יצחק או"ח סימן ה אות י-יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמות הקב"ה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה