חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפריד בשבת גרביים חדשות המחוברות בחוט דק?

תשובה:

אם לא הפרידן לכתחילה ביום שישי, מותר יהיה לו להפרידן בשבת רק שלא יעשה זאת בפני עם הארץ.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק מב סעיף י וראה בית יוסף שי"ז סעיף ג וברמ"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה