חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה רשאי בשבת לגרגר מים עם חומרי מרפא?

תשובה:

חולה שחש בגרונו, רשאי בשבת לגרגר מים מעורבים עם סמים מרים, ובלבד שיזהר שלא לבלוע מם המים.
כמו כן, מותר לחולה שאין בו סכנה לערבב חומר מרפא, כגון, מי חמצן במים כדי לגרגר אותם.
וכן מותר לפורר גלולה ולהמיסה בתוך מים, אבל לא יערבב במים מועטים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לט סעיף ט, פרק לג סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה