חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לצאת עם גארטל במקום שאין עירוב?

תשובה:

מי שיוצא בדרך כלל בגרטיל על מעילו יש לו על מי לסמוך ולצאת כך גם במקום שאין עירוב.

פוסק: הרב אברהם יפה שלעזינגער

ספר: באר שרים מהדורת תשע"ג

מקור: חלק ב סימן קמז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה