חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חבר /שכן שהתנדב לעזור לחברו לתקן דבר מה (מכונת כביסה וכו') ותוך כדי תיקון גרם לו נזק יהיה חייב בתשלום הנזק?

תשובה:

מי שהוא מומחה בתחום, והתנדב לסייע לחברו לתקן מכשיר וכו' אולם תוך כדי פעולה גרם לו נזק, ולא מתוך רשלנות, פטור מלשלם לחברו על הנזק שגרם הנוסף שנגרם למכשיר. אולם אם אינו מומחה בתחום זה, הגם שיש לו יידע מסויים או שיש לו "ידיים טובות", יהיה חייב לשלם לו על הנזק למרות שזה נגרם בשגגה. אולם אם  לפני שהתחיל לנסות לתקן, הוא הבהיר לחברו שאינו מומחה ואינו לוקח אחריות אזי לא יהיה חייב בתשלום.
אגב, מי שנוטל שכר עבור עבודה שעושה לזולת, וגרם לו נזק תוך כדי  עבודתו,  חייב יהיה לשלם עבור הנזק.

פוסק: הרב צבי שפיץ

ספר: משפטי התורה

מקור: חלק א סימן מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה