חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגרוס את עלוני פרשת השבוע או חייבים לגונזם?

תשובה:

אפשר להניח עלוני שבת במכלי מיחזור נייר. ואפילו במכל אשפה ובלבד שיהיו
העלונים מחופים. ולגבי מכל אשפה - לכתחילה ראוי לשים אותם במכל ריק, מפני
שאינו מאוס ויתכלו מאליהם. ואם אחר כך תתווסף אשפה ממש, מן הסתם יש כאן ביטול
ברוב. אבל אין להתיר לאבדם ביד וכן לא לשרפם אלא אם נתבטלו ברוב.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: סימן עד

תשובה נוספת:

עלוני פרשת שבוע  שאינם מכילים "שמות" מותר לגרוס אותם.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי סימן עו' נספח

תשובה נוספת:

מאחר ואסור לאבד לכתחילה כתבי קודש, יש לגנוז את הדפים המכילים דברי קדושה. אולם אם עומדת הברירה בין זריקתם לאשפה או הכנסתם למכלי מיחזור אזי בודאי שעדיף להכניסם למכלי מיחזור.
הדבר אמור גם  לגבי מחברות בית ספר למקצועות קודש וכו'

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן פט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עלוני פרשת שבוע

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה