חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגרוס את עלוני פרשת השבוע או חייבים לגונזם?

תשובה:

עלוני פרשת שבוע  שאינם מכילים "שמות" מותר לגרוס אותם.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי סימן עו' נספח

תשובה נוספת:

 מאחר וכתבי קודש ואסור לאבד לכתחילה יש לגנוז את הדפים המכילים דברי קדושה.אולם אם עומדת הברירה בין זריקתם לאשפה או הכנסתם למיכלי מיחזור אזי בודאי שעדיף להכניסם למיכלי מיחזור.
הדבר אמור גם  לגבי מחברות בית ספר למקצועות קודש וכו' 

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן פט

תשובה נוספת:

אפשר להניח עלוני שבת במכלי מחזור נייר. ואפילו במכל אשפה כל שהעלונים מחופים. ובמכל אשפה לכתחילה ראוי לשים אותם במכל ריק, מפני שאינו מאוס ויתכלו מאליהם. ואם אחר כך תתוסף אשפה ממש, מן הסתם יש כאן ביטול ברוב. אבל אין להתיר לאבדם ביד וכן לא לשרפם אלא אם נתבטלו ברוב.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: סימן עד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גריסה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה