חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מוציאים בשבת את גרעיני האבטיח על מנת שלא יעבור על איסור בורר?

תשובה:

האוכל אבטיח, מכניס את פרוסת האבטיח לפיו ומוציא את הגרעינים מן הפה. כמו כן ניתן לנער את פרוסת האבטיח כדי להסיר את הגרעינים בדרך זו בסמוך לארוחה. באשר לגרעינים שנשארו בכל אופן בפרי ניתן להקל להוציאם מהאבטיח.
את הקליפה של האבטיח מותר להסיר אפילו בעזרת סכין, בתנאי שיעשה זאת בסמוך לסעודה.
לגבי מלון, מותר להסיר את הגרעינים שלו, כיוון שבלעדי הסרת הגרעינים לא ניתן להגיע ולאכול את המלון עצמו, וגם זאת יעשה סמוך לסעודה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף יז וסעיפים לז-לח

תשובה נוספת:

הקליפה של האבטיח יהיה מותר להסיר בשבת אפילו בעזרת סכין, בתנאי שיעשה זאת בסמוך לסעודה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף יז וסעיפים לז-לח

תשובה נוספת:

כשפותח מלון, מותר לו בסמוך לסעודה, להסיר את הגרעינים שבו, מכיון שבלעדי זה לא יוכל להגיע לבשר המלון.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה