חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם רשאי להישאר להמשיך לישון בביתו כאשר הפסיק לרדת גשם בזמן שישן בסוכה?

תשובה:

מי שישן בלילה בסוכה ובמשך שנתו החלו לרדת גשמים באופן שהוא פטור מלישון בסוכה, ולכן נכנס לביתו ושכב לישון שם, אם כעבור זמן פסקו הגשמים, אינו חייב לחזור ולישון בסוכה, אלא רשאי הוא להמשיך ולישון בביתו עד עלות השחר או אף יותר מכך לאחר שהתעורר משנתו.
דינים אלו אמורים גם לגבי אדם שמלכתחילה הלך לישון בביתו בשל הגשמים ולאחר מכן הם פסקו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תשכח, סעיף כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה