חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על מה רצוי לדבר בעת ניחום אבלים?

תשובה:

בכלל מצוות ניחום אבלים לדבר על מעשיו הטובים של הנפטר, בתורה ובגמילות חסדים. אין המנחמים פותחים בדיבור עד שיפתח האבל ראשון בדבור.

פוסק: הרב עובדיה יוסף - בעריכת הרב רפאל. ח יפרגאן

ספר: קצוש"ע הרב מרן עובדיה יוסף

מקור: חלק ב עמוד תקעד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה