חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך למחות כאשר המורה להסטוריה בבית הספר אמר דברי כפירה?

תשובה:

אם דברי התלמיד לא יעשו רושם במידה ויביע מחאה  ועוד עשוי להזרק מבית הספר הרי  במקרה זה ישתוק.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן רסה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כפירה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה