חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם בישל דגים ובשר יחדיו?

תשובה:

אסור לבשל דגים ובשר ביחד. אם בישל ביחד צריך שיהיה באחד מהם פי שישים כנגד המין השני. אם לא היה פי 60 אזי התבשיל אסור והסיר צריך הגעלה.

פוסק: הרב משה פנחס זנדר

ספר: משנת הכשרות

מקור: פרק כב סעיף י וראה שו"ת שבט הלוי ח"ו קיא, ג ויש שסוברים להסתפק בשהיית הכלי 24 שעות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה